Plané neštovice v období těhotenství

Propuknutí planých neštovic u dospělého jedince sebou vždy nese riziko dostavení komplikací, avšak pokud se jedná o těhotnou ženu, je riziku vystaven i její potomek. Z tohoto důvodu je u žen, jenž si tímto onemocněním neprošly již v dětství doporučováno nenechat nic náhodě a před plánovaným těhotenstvím se nechat naočkovat. Virus varicella dokáže projít stěnou placenty a infikovat i právě se vyvíjející plod. Toto riziko hrozí zejména v prvním trimestru, kdy v 1 až 2 % případů může dojít k tzv. vrozenému varicelovému syndromu. Laicky by se dalo říci, že se plod nakazí neštovicemi, což se může podepsat na vzniku vývojové vady centrální nervové soustavy, nedostatečném vyvinutí kostí a svalů, vznikem jizev na kůži či očních vad.


Avšak jedná se spíše o ojedinělé případy, mnohem nebezpečnější je propuknutí planých neštovic v době porodu. Pokud se u matky v rozmezí pěti dnů před a dvou po porodu onemocnění projeví, vzniká velké riziko vrozené varicely, což je pro novorozeně život ohrožující. Od matky totiž nezískalo dostatek protilátek, jenž by ho dokázaly ochránit před planými neštovicemi, které se u něho během pátého až desátého dne života rozvinou. I přes nasazení imunoglobulinů u přibližně 30% z nich má onemocnění fatální následky a dojde k úmrtí.